ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ
ΠΛΟΕΣ
ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΑΠΟΛΥΟΜΑΙ


FOOTGOOOAL!
ΤΑΞΙΜΑΧΙΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑ
ΜΥΘΟΥΣ ΛΕΓΕΙΝ

 
Προδιαγραφές

Όλα τα παιχνίδια της ΑF περνούν από τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και δοκιμές του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (Ε.Λ.Ο.Τ.), σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 88/378/ΕΕU(ΕΟΚ) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθ. οικ. Β 6342/863 της 24-03-1989 των Υπουργών Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ Β 223/27-03-1989) [τροποποίησή αυτής από 01-12-1994 ΦΕΚ Β 923/14-12-1994].

Έτσι τα παιχνίδια της AF φθάνουν στα χέρια σας απολύτως ασφαλή, πληρώντας όλες τις διεθνείς προδιαγραφές.

Η πιστοποίηση των επιτυχών ελέγχων και δοκιμών ποιότητας γίνεται με την υποχρεωτική αναγραφή στα προϊόντα της ένδειξης CE και όλων των προβλεπόμενων προειδοποιητικών ενδείξεων, ανά κατηγορία παιχνιδιού.